Hallinnointi

Hallinnointi

Duell on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Mustasaari.

Duellin päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, Duellin yhtiöjärjestystä sekä sen hallituksen vahvistamia hallinnointisääntöjä. Duell noudattaa First North -sääntöjä. Duell ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”). Duellin tarkoituksena on kuitenkin saattaa hallintonsa Hallinnointikoodin mukaiseksi pois lukien Hallinnointikoodiin sisältyvät raportointivelvollisuudet.