KATSE KOHTI TULEVAA

Duell Oyj:n merkintäoikeusanti

MERKINTÄAIKA 7.–21.12.2023

Duell Oyj:n merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 702 408 474 uutta osaketta, vastaten noin 168,9 prosenttia Osakeannissa tarjotuista 1 008 000 642 uudesta osakkeesta, ja Osakeanti on siten ylimerkitty.

Yhteensä 984 198 204 Tarjottavaa osaketta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia. Lisäksi ilman merkintäoikeuksia merkittiin yhteensä 718 210 270 Tarjottavaa osaketta. Merkintähinta oli 0,02 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Yhtiö tulee saamaan Osakeannista noin 20,2 miljoonan euron bruttovarat ja noin 17,7 miljoonan euron nettovarat.

Hallituksen puheenjohtajalta

”Duellin markkinaympäristö elää muutoksessa. Nyt on aika katsoa yhtiön liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta uusista näkökulmista. Yhtiön fokus on heikon markkinatilanteen seurauksena siirtynyt vahvan kasvun sijaan kannattavuuden ja taseen vahvistamiseen. Yritysostovetoisen kasvun aika tulee taas myöhemmin markkinan vahvistuttua. Olemme hyvin luottavaisia Duellin kykyyn toteuttaa strategiaansa ja nyt suunniteltu merkintäoikeusanti on keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluan kiittää pääomistajiamme sitoutumisesta merkintäoikeusantiin ja yhtiöömme jo tässä vaiheessa.”

Anna Hyvönen,
Hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtajalta

”Tilikausi 2023 – Duellin 40-vuotisjuhlavuosi – osoittautui yhdeksi historiamme haastavimmista. Yleinen epävarmuus ja kiihtyvä inflaatio painoivat markkinakasvun negatiiviseksi. Koska halusimme varmistaa tuotteiden saatavuuden jälleenmyyjille koronapandemian jälkeen, varastotasot olivat poikkeuksellisen korkealla tilikauden alussa. Jälleenmyyjät pyrkivät samanaikaisesti alentamaan omia varastotasojaan. Keskeisenä tavoitteenamme vuonna 2023 oli varastojemme ja nettovelan pienentäminen ja laskimme nettokäyttöpääomaamme noin 8 miljoonalla eurolla. Sopeuttaaksemme operatiiviset liiketoiminnan kulut odotettua alhaisempaan kysyntään ja liikevaihtoon, olemme käyneet läpi huomattavat tehostamistoimet. Tilikauden 2024 aikana keskitymme kannattavuuden parantamiseen, toiminnan tehostamiseen ja nettokäyttöpääoman optimointiin.”

Jarkko Ämmälä,
Toimitusjohtaja

Duellin yhtiöesittely

11.12.2023 klo 17.00

Tutustu merkintäoikeusannin markkinointiesitteeseen

Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä esite. Markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Duellin laatimaan esitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöstään ymmärtääkseen sijoituspäätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut.

Tutustu finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen täällä.

Miksi sijoittaa Duelliin?

Duell uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

1. Duellilla on hyvä asema suurilla ja suhteellisen vakailla markkinoilla add

Duell määrittelee, että sen osoitettavissa oleva päämarkkina koostuu onroad- ja offroad-moottoripyörien varaosien, varusteiden ja tarvikkeiden markkinasegmenteistä Euroopassa, jonka se arvioi olevan arvoltaan noin 6 miljardia euroa vuonna 2023. Duellin mukaan moottoriurheilun jälkimarkkinat ovat suhteellisen vakaita talouden laskusuhdanteissa ja erittäin odottamattomissa tapahtumissa, kuten COVID 19 pandemian aikana, suuren olemassa olevan moottoripyörä ja kuljettajakannan ansiosta. Duell uskoo, että sen osoitettavissa olevalla päämarkkinalla on meneillään asteittainen siirtyminen perinteisistä kivijalkamyymälöistä verkkokauppaan. Koska yksi Duellin strategisista painopisteistä on olla luotettava kumppani verkkokaupoille, Duell on hyvässä asemassa hyötyäkseen verkkokaupan odotetusta kasvusta. Lisäksi, Duell uskoo, että suurten jakelijoiden rooli kasvaa tulevina vuosina.

2. Yksi johtavista jakelijoista Pohjoismaissa ja Baltiassa ja kasvava toiminta muualla Euroopassa add

Duell on arvionsa mukaan yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, mikä muodostaa vankan perustan sen toiminnalle ja tarjoaa sille hinnoittelu- ja neuvotteluvoimaa suhteessa toimittajiin ja asiakkaisiin sekä mittakaavaetuja. Duell uskoo, että se on omalla toimialallaan yksi harvoista yhtiöistä Euroopassa, joka on aidosti kansainvälinen toimija, jolla on laaja tuotevalikoima ja potentiaalia kasvaa Euroopassa entisestään kasvustrategiansa mukaisesti. Lisäksi, Duell suunnittelee keskittyvänsä kasvunsa kiihdyttämiseen Pohjoismaiden ulkopuolisilla markkinoilla ja pyrkii osana pitkän aikavälin strategiaansa osallistumaan aktiivisesti markkinoiden konsolidointiin.

3. Laaja valikoima tunnettuja brändejä add

Duellin brändivalikoimassa oli 31.8.2023 yli 550 brändiä sisältäen sekä ulkopuolisia brändejä että omia tuotemerkkejä. Brändivalikoimaa on laajennettu merkittävästi yrityskaupoilla, ja Duellin tarkoituksena on hallita ja optimoida brändivalikoimaansa brändistrategiansa mukaisesti. Duell uskoo, että jälleenmyyjät suosivat jakelijoita, jotka pystyvät varastoimaan ja tarjoamaan laajan brändivalikoiman keskitetysti (one-stop-shop). Hyviä brändejä kattavan valikoiman ylläpitäminen on kilpailuetu uusien asiakkaiden hankkimisessa ja vanhojen säilyttämisessä ja Duellin laaja keskitetty (one-stop-shop) brändivalikoima tekee siitä houkuttelevan kumppanin jälleenmyyjille, joille on yleensä edullisempaa tilata yhdeltä jakelijalta useiden sijaan. Lisäksi, Duell uskoo lisäksi, että sen laaja keskitetty (one-stop-shop) brändivalikoima ja hyvin varusteltu ainutlaatuinen tarjonta saavat jälleenmyyjät suosimaan Duellia suhteessa muihin jakelijoihin, jotka eivät pysty toimittamaan Duellin yksinoikeudella tarjoamia tuotteita.

4. Vahva arvolupaus brändeille ja jälleenmyyjille add

Duell pyrkii ylläpitämään vahvaa verkostoa, joka on suunniteltu tukemaan sen toiminnan kaikkia osa-alueita hankinnasta ja varastoinnista logistiikkaan ja myyntiin asti. Duellin mukaan monilla brändeillä ja valmistajilla ei ole tarvittavia resursseja toimittaa tuotteitaan kustannustehokkaasti jälleenmyyjille tai loppuasiakkaille, ja brändit ja valmistajat hyötyvätkin Duellin mittakaavasta ja pääsystä markkinoille, joille niiden olisi muutoin vaikea päästä. Duell uskoo, että se on arvokas kumppani myös jälleenmyyjille, sillä se yhdistää erittäin hajanaista toimittajamarkkinaa. Duellin yleisenä myyntistrategiana on tarjota jälleenmyyjille laaja ja merkittävä tuotevalikoima kilpailukykyisin hinnoin keskitetysti (one-stop-shop), tehokkaalla sähköisellä tilausprosessilla ja riittävällä varastosaatavuudella sekä nopeat ja luotettavat toimitukset mahdollistavilla strategisesti sijoitetuilla varastoilla. Duell uskoo, että mittakaavaedut ja laadukas palvelu sekä brändien omistajille että asiakkaille on tärkein tapa tuoda arvoa arvoketjun molempiin suuntiin (eli sekä brändien omistajille että jälleenmyyjille).

5. Duellilla on vahva ja vakaa asema keskeisissä myyntikanavissa add

Duellilla on laaja asiakaskunta Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, ja sillä on noin 8 500 aktiivista asiakasta. Duellin asiakaskunta on monipuolinen ja erittäin hajanainen, ja sen asiakkaisiin kuuluu sekä kivijalkamyymälöitä (eli mm. vähittäiskauppoja, erikoisliikkeitä, korjaamoita ja moottoriurheiluvälineiden valmistajia) että verkkokauppoja. Duell ei ole riippuvainen mistään yksittäisestä asiakkaasta tai asiakasryhmästä, ja sen 10 suurinta asiakasta tuottivat noin 20 prosenttia ja kaksi suurinta asiakasta yhdessä noin 10 prosenttia Duellin liikevaihdosta 31.8.2023 päättyneellä tilikaudella. 

Duellin arvolupaus sekä kivijalkamyymälöille että verkkokaupoille on räätälöity eri kanavien tarpeiden tyydyttämiseksi. Duell on hankkinut kokemusta eri myyntikanavien vaatimuksiin vastaamisesta pitkäaikaisten asiakkaissuhteidensa ja vahvan paikallisen läsnäolonsa kautta. Verkkokauppojen osuus muodosti 31.8.2023 päättyneellä tilikaudella 24,7 prosenttia Duellin liikevaihdosta. 

6. Arvoketjun kriittiset osat ovat Duellin hallinnassa add

Duellilla on monipuolinen toimittajakunta ja hankintaprosessi, joilla pyritään vastaamaan asiakkaiden kysyntään ja tarpeisiin. Duellilla on kyvykkyys huolehtia ja hallita arvoketjun hankintoja, varastointia, logistiikkaa, hinnoittelua ja myyntiä sisäisesti. Ketterä logistiikka ja optimoidut toimitukset mahdollistavat sen, että noin 95 prosenttia Duellin jakelemista tuotteista voidaan toimittaa 24 tunnin sisällä niissä maissa, joissa Duellilla on oma logistiikkakeskus. Duell uskookin, että sen liiketoimintarakenne mahdollistaa sen toimimisen yhtenä johtavista jakelijoista Pohjoismaissa ja Baltiassa.

7. Osaava, kokenut ja intohimoinen johtoryhmä ja henkilöstö add

Duellin johtoryhmällä on kattava ymmärrys moottoriurheilun ja polkupyöräilyn jälkimarkkinoista sekä kokemusta liiketoiminnasta, johtamisesta ja rahoituksesta eri toimialoilla. Duellin johtoryhmällä on myös merkittävää kokemusta yrityskauppojen toteuttamisesta ja ostettujen liiketoimintojen integroinnista. Henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja moottoriurheilua harrastavien työntekijöiden osuus suuri. Duellin henkilöstön vahva sitoutuminen, moottoriurheilutausta ja pitkä kokemus tukevatkin Duellin keskeisiä strategisia tavoitteita tulla jälleenmyyjien ja brändien omistajien parhaaksi kumppaniksi koko Euroopassa sekä vahvistaa sen markkina-asemaa markkinoilla joilla Duell toimii.

null

Merkintäoikeusanti lyhyesti

 • Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 20,2 miljoonan euron bruttovarat ja noin 17,7 miljoonan euron nettovarat tarjoamalla enintään 1 008 000 642 tarjottavaa osaketta osakeannissa.

 • Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Duellin pääomarakennetta ja varmistaa sen kyky toteuttaa strategiaansa nykyisessä toimintaympäristössä, jota muovaavat korkea inflaatio, asiakaskysynnän heikentyminen ja yleisesti alhaisempi markkina-aktiviteetti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Edellä mainittujen toimintaympäristön muutosten seurauksena Duellin kannattavuus on laskenut ja siten sen nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an on kasvanut. Osakeannin tarkoituksena on lisäksi edesauttaa TranAmin hankintaan liittyvän jäljellä olevan kauppahinnan maksamista ja mahdollistaa yhtiön kyky täyttää muutetun lainasopimuksen kovenanttiehdot. Osakeannin avulla yhtiö pyrkii vahvistamaan tasettaan ja taloudellista asemaansa, jotta yhtiö pystyisi paremmin hoitamaan rahoitusvelkojaan ja vahvistamaan liiketoiminnan kannattavuutta ja kassavirtoja. Osakeannin tavoitteena on lisäksi edesauttaa yhtiön strategian toteuttamista, jolla pyritään laajentamaan toimintaa Euroopassa, parantamaan verkkokaupan asemaa ja kehittämään tuotemerkkivalikoimaa.

 • Osakeannin täsmäytyspäivä on 4.12.2023. Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Duellin osakasluetteloon täsmäytyspäivänä saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista osakkeenomistajan täsmäytyspäivänä omistamaa yhtiön nykyistä osaketta kohden.

 • Kukin yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään kolmekymmentäkolme (33) tarjottavaa osaketta merkintähintaan.

 • Merkintähinta on 0,02 euroa tarjottavalta osakkeelta.

 • HC DL Holding Oy Ab (Hartwall Capital Oy Ab:n täysin omistama tytäryhtiö) (”Hartwall Capital”), Sponsor Fund IV Ky (Sponsor Capital Oy:n hallinnoima rahasto) (”Sponsor Capital”) ja tietyt Sponsor Capital Oy:n toiminnassa mukana olevien henkilöiden määräysvallassa olevat yhtiöt, joiden omistusosuus nykyisistä osakkeista on noin 37,5 prosenttia, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti, sitoutuneet merkitsemään osakeannissa allokoitaviin merkintäoikeuksiin perustuvaa suhteellista osuutta vastaavan määrän tarjottavia osakkeita ja maksamaan niistä merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin.

 • HC DL Holding Oy Ab on solminut Duellin kanssa etukäteismerkintätakauksen, jonka mukaisesti se on sitoutunut tietyin ehdoin merkitsemään osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä tarjottavia osakkeita enintään 13,6 miljoonan euron edestä, sen antaman merkintäsitoumuksen kattamien tarjottavien osakkeiden lisäksi.

 • Se osuus osakeannista, jota ei ole merkintäsitoumuksilla katettu, on tietyin ehdoin täysimääräisesti taattu merkintätakauksella.

Toimintavaihtoehdot

 • Merkintäoikeusannin merkintäaika alkaa 7.12.2023 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.12.2023 klo 16.30 Suomen aikaa.

 • Voit käyttää merkintäoikeutesi tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen.

 • Voit ostaa lisää merkintäoikeuksia tai myydä osan tai kaikki merkintäoikeutesi First North Growth Market -markkinapaikalla.

 • Mikäli et ole vielä Duellin osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia ja merkitä niillä tarjottavia osakkeita.

 • Voit myös antaa toimeksiannon sellaisten tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla.

MUISTA TOIMIA AJOISSA!

Jotta merkintäoikeuksien haltija ei menetä merkintäoikeuden mahdollista arvoa hänen tulee joko merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksilla viimeistään 21.12.2023 merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti; tai myydä käyttämättömät merkintäoikeudet viimeistään 15.12.2023.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Duellin merkintäoikeusannin tavoite ja mihin kerättävät varat käytetään? add

Yhtiö pyrkii käyttämään osakeannista saamansa nettovarat vahvistaakseen tasettaan, maksaakseen TranAmin hankintaan liittyvän jäljellä olevan kauppahinnan ja edesauttaakseen yhtiön strategian toteuttamista, jolla pyritään laajentamaan toimintaa Euroopassa, parantamaan verkkokaupan asemaa ja kehittämään tuotemerkkivalikoimaa. Yhtiön tarkoitus on priorisoida nykyisiä sisäisiä tehostamistoimenpiteitä kannattavuuden parantamisen ja tehokkaan nettokäyttöpääoman varmistamiseksi, eikä se priorisoi suurempia yritysostomahdollisuuksia ennen kuin toimintaympäristö tukee niitä paremmin.

Ovatko Duellin osakkeenomistajat sitoutuneet ennalta merkintäoikeusantiin? add

Hartwall Capital, Sponsor Capital ja tietyt Sponsor Capital Oy:n toiminnassa mukana olevien henkilöiden määräysvallassa olevat yhtiöt, joiden yhteenlaskettu omistusosuus nykyisistä osakkeista on noin 37,5 prosenttia, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään osakeannissa allokoitaviin merkintäoikeuksiin perustuvaa suhteellista osuutta vastaavan määrän tarjottavia osakkeita ja maksamaan niistä merkintähinnan tietyin tavanomaisin ehdoin.

Hartwall Capital on solminut Duellin kanssa etukäteismerkintätakauksen, jonka mukaisesti se on sitoutunut tietyin ehdoin merkitsemään osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä tarjottavia osakkeita enintään 13,6 miljoonan euron edestä, sen antaman merkintäsitoumuksen kattamien tarjottavien osakkeiden lisäksi.

Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä nykyisen omistukseni nojalla? add

Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Duellin osakasluetteloon täsmäytyspäivänä, saavat yhden (1) arvo‑osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista nykyistä 

omistamaansa osaketta kohden arvo-osuustililleen

. Kukin yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kolmekymmentäkolme (33) tarjottavaa osaketta merkintähintaan.

Kenellä on oikeus osallistua merkintäoikeusantiin? add

Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Duellin osakasluetteloon 

täsmäytyspäivänä, saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden 

jokaista nykyistä omistamaansa osaketta kohden arvo-osuustililleen. 

Voit käyttää merkintäoikeutesi tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen. 

Mikäli et ole vielä Duellin osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia ja merkitä niillä tarjottavia osakkeita. Voit myös ilman merkintäoikeuksia jättää tarjouksen sellaisten tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella.

Mikä on osakkeen merkintähinta? add

Merkintähinta on 0,02 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Mikä on merkintäoikeuden hinta? add

Merkintäoikeuksien hintaan vaikuttaa moni tekijä ja kurssi määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Miten merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa? add

Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Duellin osakasluetteloon 

täsmäytyspäivänä, saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden 

jokaista nykyistä omistamaansa osaketta kohden arvo-osuustililleen. 

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena ilmoitettuna ajankohtana Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalla. Tällöin niitä voidaan myydä tai ostaa antamalla myynti‑ tai ostotoimeksianto omaisuudenhoitajan tai arvopaperivälittäjän ohjeiden mukaisesti.

Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä? add

Toissijaisella merkinnällä tarkoitetaan tarjottavien osakkeiden merkintää ilman merkintäoikeuksia. Merkintätoimeksiannon voi tehdä osakkeista, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Merkinnän voi suorittaa antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? add

Osakemerkinnästä merkintäoikeudet käyttämällä ei peritä maksuja eikä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperinvälittäjät saattavat veloittaa palkkioita merkintätoimeksiantoon liittyvistä palveluistaan omien hinnastojensa mukaisesti.

Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu? add

Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Duellin osakasluetteloon 

täsmäytyspäivänä, saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden 

jokaista nykyistä omistamaansa osaketta kohden arvo-osuustililleen. 

Voit käyttää saamasi merkintäoikeudet kokonaan tai osittain tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen. Saat omaisuudenhoitajaltasi tai tilinhoitajaltasi merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Jos olet ostanut merkintäoikeuksia First North Growth Market -markkinapaikalta, ota yhteyttä omaisuudenhoitajaasi tai tilinhoitajaasi merkintäohjeiden saamiseksi. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintäoikeuttani? add

Ellet käytä merkintäoikeuksiasi määräajassa, ne raukeavat arvottomina ja ne poistetaan arvo-osuustililtäsi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Voiko merkinnät peruuttaa? add

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi perua, muokata tai mitätöidä muutoin kuin osakeannin ehdoissa kuvatuissa tilanteissa.

Milloin osakkeet tulevat arvoosuustililleni ja milloin kaupankäynti alkaa? add

Merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi merkinnän jälkeen väliaikaisina osakkeina. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla First North Growth Market -markkinapaikalla omana osakelajinaan on mahdollista arviolta 8.12.2023 ja 2.1.2024 välisenä ajanjaksona kaupankäyntitunnuksella DUELLN0123. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön olemassa oleviin osakkeisiisi sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistämisen odotetaan tapahtuvan arviolta 3.1.2024. Kaupankäynti Euroclear Finlandiin rekisteröidyillä osakkeilla alkaa First North Growth Market -markkinapaikalla arviolta 3.1.2024.

Mistä saan lisätietoja? add

Esitteen ja lisätietoa saat osoitteesta www.sijoittajat.duell.eu/merkintaoikeusanti_2023. Lisätietoa saat myös omalta tilinhoitajayhteisöltäsi.

Merkintäoikeuslaskuri

Laskurilla voit laskea helposti mahdollisen merkintäsi suuruuden perustuen nykyiseen osakemäärääsi.*

- merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään tarjottavia osakkeita merkintäoikeusannissa

- kpl

Merkintähinta tarjottaville osakkeille, joita olet merkintäoikeuksiesi mukaisesti oikeutettu merkitsemään, on kokonaisuudessaan

- euroa

Tärkeitä päivämääriä

Osakeannin täsmäytyspäivä 4.12.2023
Osakeannin merkintäaika alkaa 7.12.2023
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa First North Growth Market ‑markkinapaikalla arviolta 7.12.2023
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North Growth Market ‑markkinapaikalla 8.12.2023
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy First North Growth Market ‑markkinapaikalla 15.12.2023
Osakeannin merkintäaika päättyy ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 21.12.2023
Tiedote osakeannin alustavasta tuloksesta arviolta 27.12.2023
Tiedote osakeannin lopullisesta tuloksesta arviolta 29.12.2023
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy First North Growth Market -markkinapaikalla arviolta arviolta 2.1.2024
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 2.1.2024
Osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.1.2024
Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla alkaa First North Growth Market -markkinapaikalla arviolta 3.1.2024

Tiedotteet

Lisätietoja

Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja IR-päällikkö
+358 40 674 5257
pellervo.hamalainen@duell.eu
Duell Oy
Kauppatie 19, 65610, Mustasaari
www.duell.fi/fi/