Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Yhtiön hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia Duellin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa Duellin edun mukaisesti.

Duellin yhtiöjärjestyksen mukaan Duellin hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti kuudesta kymmeneen kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Duellilla on henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta, joka arvioi ja valmistelee palkka- ja palkitsemisjärjestelmän rakennetta ja kohdentamista sekä tulospalkkiosääntöjä. Hallitus voi tulevaisuudessa harkita valiokuntien perustamista toimiakseen tehokkaasti ottaen huomioon Duellin toimintojen alan ja luonteen ja hallituksen toimintaperiaatteet.

Valiokunnat add

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Duell Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden johdon jäsenten nimittämiseen sekä palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Työjärjestyksen mukaan valiokunta arvioi ja valmistelee palkka- ja palkitsemisjärjestelmän rakennetta ja kohdentamista sekä tulospalkkiosääntöjä. Yrityksen menestyksen kannalta avainhenkilöiden tunnistaminen ja kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu on erittäin tärkeää. Valiokunta raportoi hallitukselle ja antaa hallitukselle vuosittaisen yhteenvedon toimistaan ​​tilikauden aikana, mukaan lukien tehdyt huomautukset tai suositukset. Valiokunnalla on hallituksen hyväksymä työjärjestys.

Valiokunnassa saa olla enintään neljä (4) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuosittain ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan. Valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla palkitsemisvaliokunnan jäsenille.

Hallitus valitsee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Niko Mokkilan ja Anu Oran sekä Anna Hyvösen valiokunnan puheenjohtajaksi.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykseen pääsee tästä linkistä.

Hallituksen jäsenet

Kim Ignatius, s. 1956

Hallituksen puheenjohtaja, 2021-

Ekonomi

Tausta add

Ignatius on ollut Directors’ Institute of Finlandin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 ja Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2017, Yliopiston Apteekki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2019, Pinoa Foods Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja Elisa Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2019. Aiemmin Ignatius oli Fortum Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus ja riskivaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2012–2020, Royal Ravintolat Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2018–2019 ja Sanoma Oyj:n talousjohtaja/Executive Vice President vuosina 2008–2017. Ignatius on koulutukseltaan ekonomi.

Sami Heikkilä, s. 1971

Hallituksen jäsen, 2018-

KTM

Tausta add

Heikkilä on ollut Myllyn Paras Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018, Myllyn Paras Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018, Myllyn Paras Pakasteet Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018, Sponmill Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018, Saalro Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020, Herrmans Bike Components Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, Nordic Lights Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, Saminvest Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2004 ja Sponsor Capital Oy:n osakas vuodesta 2004. Aiemmin Heikkilä oli Espotel Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä Etteplan Embedded Finland Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016, Lehtipiste Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2013–2016, Spondot Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä Tradedot Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016, Sponespo Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä Etteplan Embedded Finland Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016 ja Sponpiste Oy:n (tunnetaan nykyään nimellä Tradedot Oy) hallituksen jäsen vuosina 2013–2016. Heikkilä on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Anu Ora, s. 1973

Hallituksen jäsen, 2021-

KTM
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Ora on ollut Örum Oy Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2019 ja Leijona Catering Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2021. Aiemmin Ora oli Escamar Seafood Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2017–2020, Ruokatieto Yhdistys Ry:n hallituksen jäsen vuosina 2016–2019 ja Raskone Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2015–2018. Ora oli Apetit Oyj:n liiketoimintajohtaja vuosina 2015–2019. Ora on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Thomas Sandvall, s. 1975

Hallituksen jäsen, 2018-

Kauppatieteiden tohtori

Tausta add

Sandvall on ollut Herrmans Bike Components Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019, Nordic Lights Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 ja StaffPoint Holdingin hallituksen jäsen vuodesta 2017. Sandvall on ollut Vayavaya Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 ja Sponsor Capital Oy:n osakas vuodesta 2014. Aiemmin Sandvall oli Orthex Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2015–2021, Myllyn Paras Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2018–2019, Realia Holding Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2015–2016 ja HLP Corporate Finance Oy:n osakas vuosina 2001–2014. Sandvall on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori.

Anna Hyvönen, s. 1968

Hallituksen jäsen, 2021-

Tekniikan lisensaatti
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Hyvönen on nykyinen hallituksen puheenjohtaja LeaseGreenissa sekä Pohjois-Amerikan, Pohjoismaiden ja Vianorin johtaja Nokian Renkaissa (Nokian Renkailla vuodesta 2016). Hän on toiminut varatoimitusjohtajana Ramirentillä (2012-2016), eri johtotehtävissä KONEella (2008-2012) ja useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Nokia Networksilla (1995-2007). Hyvönen on myös Normet Groupin hallituksen jäsen

Niko Mokkila, s. 1979

Hallituksen jäsen, 2021-

DI, KTM
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Mokkila on nykyinen Hartwall Capitalin sijoitustoiminnasta vastaava johtaja (10/2019-). Hän on Altor Equity Partnersin entinen johtaja (2007-2019) ja toiminut myös Merrill Lynchin analyytikkona (2005-2007). Mokkila on hallituksen jäsen Terveystalossa, LeaseGreenissa, Remeossa ja Konecranesissa.