Sijoittajat

Osinko

Osinko

Duellin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Duell pyrkii jakamaan vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on vuositasolla määrältään yhteensä vähintään 30 prosenttia sen raportoidusta tilikauden tuloksesta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Duellin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta