Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

* = Tilintarkastettu

31.8. ja 1.9.–31.8.

2022 2021 2020 2019
Liikevaihto* 123 991 76 756 59 432 56 080
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 61,5 29,2 6,0 19,8
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, % 61,9 26,7 6,8 17,9
Orgaaninen liikevaihdon kasvu, % 15,7 24,1 9,9 15,9
EBITDA 7 383 8 322 5 261 4 989
EBITDA, % 6,0 10,8 8,9 8,9
EBITA 6 652 7 711 4 800 4 652
EBITA, % 5,4 10,0 8,1 8,3
Liikevoitto* 4 904 7 282 4 129 3 936
Liikevoitto, % 4,0 9,5 6,9 7,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA 2 074 333 439 -
Oikaistu EBITDA 9 457 8 655 5 700 4 989
Oikaistu EBITDA, % 7,6 11,3 9,6 8,9
Oikaistu EBITA 8 726 8 044 5 239 4 652
Oikaistu EBITA, % 7,0 10,5 8,8 8,3
Oikaistu liikevoitto 6 978 7 615 4 568 3 936
Oikaistu liikevoitto, % 5,6 9,9 7,7 7,0
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna 193 112 93 91
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman tuotemerkkiostoja 915 398 486 335
Nettovelka 44 571 38 683 19 162 -22 544
Nettokäyttöpääoma 57 718 33 744 18 666 19 904
Omavaraisuusaste, % 33,4 15,2 17,0 14,7
Oman pääoman tuotto, % 9,1 37,8 23,7 n/a
Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an 12 edelliseltä kuukaudelta, suhdeluku 4,4 4,5 3,4 4,5
Käyttöpääoman muutos 10 361 -5 928 647 -1 757
Sijoitettu pääoma 76 425 49 202 26 284 28 316
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 60 054 35 687 20 732 21 868
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,8 19,3 15,1 n/a
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 18,2 28,5 24,6 n/a