Hallinnointi

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä ja yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.