Hallinnointi

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä ja yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Sisäpiirin omistukset

Osto- ja myyntitoimeksiannot

Muut toimeksiannot