Sijoittajat

Duell sijoituskohteena

Duell sijoituskohteena

Duell on Pohjanmaalta lähtöisin oleva tukku- ja maahantuontiyhtiö, jonka laaja valikoima tarjoaa tuotteita ja varaosia kaikkiin vuodenaikoihin moottoripyöräilyyn, veneilyyn, moottorikelkkailuun, maastoajoon ja pyöräilyyn.

1. Duellilla on hyvä asema suurilla ja vakailla markkinoilla, joiden ennustetaan kasvavan add

Päämarkkinamme ovat kasvaneet vakaasti keskimäärin 3 prosentin vuosivauhdilla 2010–20191. Vuosina 2019–2025 Duellin päämarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosenttia vuodessa. Markkinoilla on käynnissä siirtymä perinteisistä kivijalkamyymälöistä verkkokauppaan ja Duell on hyvässä asemassa hyötyäkseen verkkokaupan odotetusta kasvusta. Duell hyötyy myös odotetusta suurten jakelijoiden roolin kasvusta.

2. Johtava markkina-asema Pohjoismaissa ja nopeasti kasvava toiminta muualla Euroopassa add

Arvioimme, että markkinaosuutemme vuonna 2021 on 18 prosenttia Suomessa, 11 prosenttia Ruotsissa ja 7 prosenttia Norjassa. Olemme laajentuneet myös useille Euroopan markkinoille, kuten Alankomaihin ja Ranskaan.

3. Laaja valikoima tunnettuja brändejä add

Duellin brändivalikoimassa on yli 290 brändiä sisältäen sekä ulkopuolisia brändejä että omia tuotemerkkejä. Brändivalikoimamme on merkittävästi laajempi kuin suurten kilpailijoidemme Euroopassa 2, ja joidenkin brändien kohdalla olemme onnistuneet saamaan joidenkin brändien jakelemiseen yksinoikeuden. Ulkopuolisten brändien jakelemisen lisäksi Duellin tarjontaan kuuluu myös 19 omaa tuotemerkkiä. Odotamme omien tuotemerkkien osuuden nousevan yli 25 prosenttiin myynnistä keskipitkällä aikavälillä.

4. Vahva arvolupaus brändeille ja jälleenmyyjille add

Uskomme, että mittakaavaedut ja laadukas palvelu ovat tärkein tapa tuoda arvoa arvoketjun molempiin suuntiin eli sekä brändien omistajille että jälleenmyyjille. Sähköinen tilausprosessimme on tehokas, meillä on hyvä varastosaatavuus sekä nopeat ja luotettavat toimitukset. Lisäksi tarjoamme brändeille ja jälleenmyyjille myynti- ja jälkimarkkinointitukea sekä paikallista markkinatuntemusta.

5. Duellilla on vahva ja vakaa asema keskeisissä myyntikanavissa add

Kauttamme brändien omistajat voivat tavoittaa lähes 7 500 jälleenmyyjää. Samanaikaisesti kun meillä on vahva markkina-asema kivijalkakaupassa keskeisillä markkinoillamme, pyrimme olemaan verkkokaupoille luotettava kumppani. Verkkokauppojen osuus myynnistämme on kasvussa. Asiakaskuntamme on monipuolinen ja erittäin hajanainen, emmekä ole riippuvainen yksittäisestä asiakkaasta tai asiakasryhmästä. 31.8.2021 päättyneellä tilikaudella kymmenen suurinta asiakasta tuottivat 20 prosenttia Duellin liikevaihdosta.

6. Arvoketjun kriittiset osat ovat Duellin hallinnassa add

Toimittajakuntamme on monipuolinen. Strategisesti sijoitetut varastomme tukevat tehokkaita toimituksia kaikille markkinoille läpi Euroopan. Teknologiat, kuten Duellin varastonhallintajärjestelmä, mahdollistavat ketterän logistiikan, joka on olennainen tekijä palveltaessa verkkokauppoja. Uskomme, että IT-infrastruktuuri on olennainen tekijä vastattaessa myös perinteisten kivijalkamyymälöiden vaatimuksiin. Vahvat paikalliset myyntitiimit ovat edistäneet myynnin kasvua.

7. Vahva näyttö orgaanisesta kasvusta, yritys- ja liiketoimintakaupoista ja korkeasta kannattavuudesta add

Liikevaihtomme keskimääräinen vuotuinen kasvu 1.9.2012– 31.8.2021 oli noin 14,5 prosenttia, mistä noin 14,1 prosenttia oli orgaanista kasvua. Myyntikateprosenttimme kasvoi 24,7 prosenttiin 31.8.2021 päättyneellä tilikaudella.

8. Osaava ja kokenut johtoryhmä ja intohimoinen henkilöstö add

Johtoryhmällämme on kattava ymmärrys markkinoistamme sekä kokemusta liiketoiminnasta, johtamisesta ja rahoituksesta eri toimialoilla. Lisäksi Duellin johtoryhmällä on merkittävää kokemusta yrityskauppojen toteuttamisesta ja ostettujen liiketoimintojen integroinnista. Uskomme, että erittäin sitoutunut henkilöstömme ja sen kokemus ovat erittäin merkittävä kilpailuetu.

Lähteet add

1) Kolmannen osapuolen Duellin tilauksesta keväällä 2021 tekemä markkinatutkimus
2) Tilanne 31.8.2021. Markkinaosuudet on laskettu jakamalla kokonaismyynti markkinoiden kokonaiskoolla. Lähde: Kolmannen osapuolen Duellin tilauksesta keväällä 2021 tekemä markkinatutkimus

Strategia

Tutustu strategiaamme

Markkina

Lue lisää markkinastamme