Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemista sekä näiden palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Duell Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin torstaina 1.12.2022 kello 15 tapahtumatila Elielin tiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100, Helsinki, Suomi.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2023 on suunniteltu pidettäväksi 5.12.2023. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2024 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.11.2024.