Sijoittajat

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Duell tavoittelee merkittävää liikevaihdon kasvua. Yritysostot, verkkomyynnin edistäminen ja uudet brändit ovat keskeisiä kasvustrategian painopistealueita.

KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET

 • Olla jälleenmyyjien ja brändien omistajien paras kumppani koko Euroopassa

 • Vahvistaa johtavaa markkinaosuutta Pohjoismaissa

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Maantieteellinen laajentuminen

 • Markkinaosuuden kasvattaminen houkuttelemalla uusia asiakkaita ja lisäämällä osuutta asiakkaiden ostosten kokonaismäärästä.

 • Laajentuminen uusille markkinoille ja tuotekategorioihin. Maakohtaisten tuotevalikoimien kasvattaminen.

 • Yritys- ja liiketoimintakaupat. Duell on identifioinut useita potentiaalista kohdetta.

 • Suuremmissa yritysjärjestelyissä, Duell voi myös harkita vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen yhdistelmää.

Kumppani verkkomyynnin kehittämisessä

 • Duell tarjoaa kumppaneille mm. nopeaa ja luotettavaa tilausten käsittelyä, tuotteiden keskitettyä hankkimistapaa (one-stop-shop), laajaa tuotevarastoa, nopeaa varastokiertoa sekä dynaamisia ja joustavia toimituksia.

 • Duell tarjoaa myös yritysmyynnin verkkokauppoja ja järjestelmäintegraatioita, jotka mahdollistavat läpivirtausterminaalit, suoratoimitukset, automatisoidut prosessit ja tilaukset sekä reaaliaikaisen varastosaatavuuden tarkistamisen. Lisäksi Duell pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotetiedon hallintajärjestelmäänsä.

 • Duell pyrkii myös tukemaan tehokkaasti perinteisiä kivijalka-asiakkaita niiden siirtyessä verkkokauppaympäristöön.

Brändivalikoiman kehittäminen

 • Uusien brändien lisääminen tuotevalikoimaan ja tuotevalikoiman optimointi.

 • Parhaiden brändien toimittajien houkuttelu vahvalla arvolupauksella.

 • Huippu- ja siirtymäbrändien houkuttelu ja näiden brändien mahdollinen muuntaminen omiksi tuotemerkeiksi, joilla on yleensä korkeammat katteet kuin ulkopuolisilla brändeillä.

 • Mahdollinen omien tuotemerkkien hankkiminen.

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkän aikavälin tavoitteet (3-5 vuotta)

 • Kasvu: liikevaihto 200-300 miljoonan euron välillä keskipitkällä aikavälillä, saavutetaan vuotuisen orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä. 

 • Kannattavuus: oikaistu EBITA-marginaali vähintään 13 % keskipitkällä aikavälillä. 

 • Velkaantuminen: nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen välillä 2-3. Velkaantumisaste voi tilapäisesti ylittää tavoitealueen (esimerkiksi yritysostojen yhteydessä).

Näkymät tilikaudelle 2024 

Markkinoiden epävarmuus ja heikkous jatkuvat tilikaudella 2024. Inflaation jatkuminen ja yleinen haastava markkinatilanne ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta ja kysyntää. Nämä tekijät heikentävät ennustettavuutta, ja sen perusteella Duell ei anna näkymää tilikauden 2024 liikevaihdosta.

Duell jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaansa ja suunnittelee pääomarakenteen vahvistamista tilikaudelle 2024. Duell arvioi oikaistun EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta.