Sijoittajat

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Duell tavoittelee merkittävää liikevaihdon kasvua. Yritysostot, verkkomyynnin edistäminen ja uudet brändit ovat keskeisiä kasvustrategian painopistealueita.

KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET

 • Tulla jälleenmyyjien ja brändien omistajien parhaaksi kumppaniksi koko Euroopassa

 • Vahvistaa johtavaa markkinaosuutta Pohjoismaissa

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Uusille maantieteellisille markkinoille laajentuminen orgaanisesti, yritys- ja liiketoimintakaupat

 • Markkinaosuuden kasvattaminen houkuttelemalla uusia asiakkaita ja lisäämällä osuutta asiakkaiden ostosten kokonaismäärästä.

 • Laajentuminen uusille markkinoille ja tuotekategorioihin. Maakohtaisten tuotevalikoimien kasvattaminen.

 • Yritys- ja liiketoimintakaupat. Duell on identifioinut vähintään 30 potentiaalista kohdetta.

 • Suuremmissa yritysjärjestelyissä, Duell voi myös harkita vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen yhdistelmää.

Kumppani verkkomyynnin kehittämisessä

 • Duell tarjoaa kumppaneille mm. nopeaa ja luotettavaa tilausten käsittelyä, tuotteiden keskitettyä hankkimistapaa (one-stop-shop), laajaa tuotevarastoa, nopeaa varastokiertoa sekä dynaamisia ja joustavia toimituksia.

 • Duell tarjoaa myös yritysmyynnin verkkokauppoja ja järjestelmäintegraatioita, jotka mahdollistavat läpivirtausterminaalit, suoratoimitukset, automatisoidut prosessit ja tilaukset sekä reaaliaikaisen varastosaatavuuden tarkistamisen. Lisäksi Duell pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotetiedon hallintajärjestelmäänsä.

 • Duell pyrkii myös tukemaan tehokkaasti perinteisiä kivijalka-asiakkaita niiden siirtyessä verkkokauppaympäristöön.

Brändivalikoiman kehittäminen

 • Uusien brändien lisääminen tuotevalikoimaan.

 • Parhaiden brändien toimittajien houkuttelu vahvalla arvolupauksella.

 • Huippu- ja siirtymäbrändien houkuttelu ja näiden brändien mahdollinen muuntaminen omiksi tuotemerkeiksi, joilla on yleensä korkeammat katteet kuin ulkopuolisilla brändeillä.

 • Mahdollinen omien tuotemerkkien hankkiminen.

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkän aikavälin tavoitteet (3-5 vuotta)

 • Kasvu: liikevaihto 200-300 miljoonan euron välillä vuoden 2025 loppuun mennessä, saavutetaan vuotuisen orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä. 

 • Kannattavuus: oikaistu EBITA-marginaali vähintään 13 % keskipitkällä aikavälillä. 

 • Velkaantuminen: nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen välillä 2-3. Velkaantumisaste voi tilapäisesti ylittää tavoitealueen (esimerkiksi yritysostojen yhteydessä).

Näkymät vuodelle 2023 (päivitetty 17.5.2023):

Markkinoiden epävarmuus ja heikko suhdanne jatkuvat. Inflaation jatkuminen ja yleinen markkinatilanne ovat laskeneet kuluttajaluottamusta. Nämä tekijät heikentävät ennustettavuutta. Duell sopeuttaa liiketoiminnan kustannuksia vastaamaan ennakoitua alhaisempaa kysyntää. Duell jatkaa kasvustrategian toteuttamista epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta.

Duell odottaa liikevaihdon olevan lähellä edellisen vuoden tasoa ja oikaistun EBITA:n laskevan edellisen
vuoden tasosta kuluvalla, 31.8.2023 päättyvällä tilikaudella