Sijoittajat

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Duell tavoittelee merkittävää liikevaihdon kasvua. Yritysostot, verkkomyynnin edistäminen ja uudet brändit ovat keskeisiä kasvustrategian painopistealueita.

KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET

 • Tulla jälleenmyyjien ja brändien omistajien parhaaksi kumppaniksi koko Euroopassa

 • Vahvistaa johtavaa markkinaosuutta Pohjoismaissa

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Uusille maantieteellisille markkinoille laajentuminen orgaanisesti, yritys- ja liiketoimintakaupat

 • Markkinaosuuden kasvattaminen houkuttelemalla uusia asiakkaita ja lisäämällä osuutta asiakkaiden ostosten kokonaismäärästä.

 • Laajentuminen uusille markkinoille ja tuotekategorioihin. Maakohtaisten tuotevalikoimien kasvattaminen.

 • Yritys- ja liiketoimintakaupat. Duell on identifioinut vähintään 30 potentiaalista kohdetta.

 • Suuremmissa yritysjärjestelyissä, Duell voi myös harkita vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen yhdistelmää.

Kumppani verkkomyynnin kehittämisessä

 • Duell tarjoaa kumppaneille mm. nopeaa ja luotettavaa tilausten käsittelyä, tuotteiden keskitettyä hankkimistapaa (one-stop-shop), laajaa tuotevarastoa, nopeaa varastokiertoa sekä dynaamisia ja joustavia toimituksia.

 • Duell tarjoaa myös yritysmyynnin verkkokauppoja ja järjestelmäintegraatioita, jotka mahdollistavat läpivirtausterminaalit, suoratoimitukset, automatisoidut prosessit ja tilaukset sekä reaaliaikaisen varastosaatavuuden tarkistamisen. Lisäksi Duell pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotetiedon hallintajärjestelmäänsä.

 • Duell pyrkii myös tukemaan tehokkaasti perinteisiä kivijalka-asiakkaita niiden siirtyessä verkkokauppaympäristöön.

Brändivalikoiman kehittäminen

 • Uusien brändien lisääminen tuotevalikoimaan.

 • Parhaiden brändien toimittajien houkuttelu vahvalla arvolupauksella.

 • Huippu- ja siirtymäbrändien houkuttelu ja näiden brändien mahdollinen muuntaminen omiksi tuotemerkeiksi, joilla on yleensä korkeammat katteet kuin ulkopuolisilla brändeillä.

 • Mahdollinen omien tuotemerkkien hankkiminen.

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

 • Kasvu: liikevaihto 200–300 miljoonan euron välillä vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä saavutetaan selvästi yli 10 prosentin vuotuisen orgaanisen kasvun sekä yrityskauppojen yhdistelmällä.

 • Kannattavuus: oikaistu EBITA-prosentti vähintään 13 prosenttia.

 • Velkaantumisaste: nettovelan ja oikaistun EBITDA:n suhde 2–3 välillä. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä.

Lyhyen aikavälin tavoitteet

Kasvu: liikevaihdon kasvu vähintään 15 prosenttia 31.8.2022 päättyvällä tilikaudella, mahdollisten yritys ja liiketoimintakauppojen vaikutus pois lukien.